foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Leśne
Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym

Aktualnie online

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Złota tarcza

Złota tarcza

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wolontariat

Pomimo trwającego strajku serdecznie zapraszamy  w sobotę, 13 kwietnia, na Dzień Otwartych Drzwi w godzinach 10.00-14.00.

Kadeci klas wojskowych certyfikowanych zaliczyli obóz szkoleniowy

 W dniach 1 do 5 kwietnia kadeci klas drugich o profilu wojskowym odbyli obóz szkoleniowy w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. Obóz był integralną częścią programu szkolenia opracowanego przez Biuro do Spraw Proobronnych MON. Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy, żołnierze 91 batalionu logistycznego pod dowództwem kpt. Mirosława Klabisa.

 Kadeci przebywając w środowisku żołnierskim poznali z bliska specyfikę służby wojskowej, natomiast szkolenie strzeleckie, inżynieryjno saperskie, nawiązywanie łączności, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach polowych, czy zajęcia z taktyki pola walki podniosły poziom umiejętności żołnierskich kadetów. Przydadzą im się one w czasie egzaminu po pierwszym roku szkolenia, który odbędzie się na w czerwcu. Dzięki systematycznym ćwiczeniom na zaprawie porannej wzrosła tez sprawność ogólna uczestników obozu.

 Uczestnicy obozu zakwaterowani byli w bloku koszarowym wraz z żołnierzami pododdziałów brygady ale dowódca 91 batalionu logistycznego ppłk Arkadiusz Serówka obiecał przyszłoroczny obóz zorganizować pod namiotami w warunkach poligonowych.

obóz wojskowy2019 na stronę

kliknij zdjęcie - galeria

Dyrekcja Zespołu Szkół w Tułowicach informuje, że planowany na 13 kwietnia 2019r. Wojewódzki Przegląd Musztry Paradnej przeniesiony został na 24 kwietnia 2019r. 

Komunikat Dyrektora 
Zespołu Szkół w Tułowicach

Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach zawiadamia, że w związku z akcją strajkową nauczycieli i brakiem możliwości zapewnienia opieki Internat będzie nieczynny od 8 kwietnia, od godz. 1500, do odwołania.

Komunikat Dyrektora
Zespołu Szkół w Tułowicach

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach zawiadamia, że w przypadku podjęcia akcji strajkowej przez nauczycieli w placówce szkolnej od 8 kwietnia 2019r., zapewniona będzie opieka i nadzór nad bezpieczeństwem młodzieży przebywającej w szkole i w internacie.

Dyrektor ZS dopuszcza możliwość realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych wg zmienionego planu pracy oraz w oddziałach łączonych.

Biblioteka

Erasmus +

e-Dziennik

Rekrutacja

Plan lekcji

BIP

Copyright © 2015 by Zespół Szkół w Tułowicach Rights Reserved.

Klauzula informacyjna