Wymagania programowe - podbudowa: szkoła podstawowa
Lp. Przedmioty imię i nazwisko nauczyciela Materiały do pobrania
1 geografia Brygida Jastrzębska

z. podstawowy kl. 1 - POBIERZ

z. rozszerzony kl. 1 - POBIERZ

2 biologia Brygida Jastrzębska z. rozszerzony kl. 1 - POBIERZ
3 biologia Joanna Bias z. podstawowy kl. 1 (cz. 1)- POBIERZ
4 chemia Joanna Bias wymagania progr. (cz. 1) - POBIERZ
5 j. polski Justyna Hunc

przedmiotowy system oceniania z j. polskiego

wykaz-lektur-pdf - POBIERZ

plan-wynikowy-klasa-1-lo - POBIERZ

kryteria-oceniania-klasa-1 - POBIERZ

6 matematyka    
7 j. niemiecki    wymagania edukacyjne - POBIERZ
8 j. angielski  Agnieszka Ptak  kryteria oceniania z j. ang. dla kl. 1cp, 1ap - POBIERZ
9 informatyka  Jerzy Wójtowicz  Wymagania eduk. - POBIERZ 
10 wych. fizyczne    
11 historia Andrzej Kuster   wymagania eduk. - POBIERZ
12 filozofia  Andrzej Kuster  wymagania eduk. - POBIERZ
13 edukacja dla bezp. Monika Malina-Strzępek PSO - POBIERZ

PZO - POBIERZ

14 wiedza i społecz. Ewa Galla w-centrum-uwagi-zr-1-wymagania-na-oceny
15 użytkowanie lasu Leszek Skrok

16 biologia leśna Leszek Skrok  
17 ochrona lasu Leszek Skrok  
18 maszynoznawstwo

Ewa Marosz

Karolina Maciejewska 

 
19 edukacja leśna

 Ewa Marosz

Karolina Maciejewska

 
20 hodowla lasu  Jerzy Wójtowicz  wymagania eduk. - POBIERZ
Wymagania programowe - podbudowa: gimnazjum
Lp. Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela

Materiały do pobrania

1 j. polski Ewa Galla

wymagania edukacyjne - POBIERZ 

2 j. polski Justyna Hunc

wymagania edukacyjne

przedmiotowy system oceniania z j. polskiego

3

Historia

Wos

Podst. przeds.

Historia i społ.

Andrzej Kuster 

0-PSO-WOS,HISTORIA,PP

1. Wymagania edu.-WOS(zp)

2. Wymagania edu.-WOS(zr)-cz.1

3. Wymagania edu.-WOS(zr)-cz.2

4. Wymagania edu.-HISTORIA(zp)

5. Wymagania edu.-PP

6. Wymagania edu.-HiS(zp)-cz.1-4

4 Podstawy przeds.   Justyna Pater

 Wymagania edu.-POBIERZ

PSO - POBIERZ

5

historia

historia i społeczeństwo

WOS

Ewa Galla

Wymagania edukacyjne

plan-wynikowy

plan-wynikowy-poznać-przeszłość-europa-i-świat

plan-wynikowy-poznać-przeszłość-ojczysty-panteon-i-ojczyste-spory

plan-wynikowy-wojna-i-wojskowość

plan-wynikowy-z-wymaganiami-na-poszczególne-oceny-zakres-podstawowy 

roczny-plan-pracy-poznać-przeszłość-wiek-xx-wymagania-na-poszczególne-oceny

6 matematyka Marlena Kubów

Wymagania edukacyjne – POBIERZ

PSO - POBIERZ

7 matematyka Marek Proskórnicki
8 geografia Brygida Jastrzębska

 Oblicza geografii – POBIERZ

Geografia fizyczna - POBIERZ

Geografia społeczna - POBIERZ

9 biologia Brygida Jastrzębska

zakres podstawowy – POBIERZ

zakres rozszerzony cz. 2 – POBIERZ

zakres rozszerzony cz. 3 – POBIERZ

10 chemia Joanna Bias  

Wymagania edukacyjne z chemii:

poziom podstawowy – POBIERZ

poziom rozszerzony cz.1 – POBIERZ

poziom rozszerzony cz.2 - POBIERZ

PSO - POBIERZ

11 biologia Joanna Bias  Zakres podstawowy – POBIERZ

zakres rozszerzony cz. 2 – POBIERZ

zakres rozszerzony cz. 3 – POBIERZ

12 fizyka Jadwiga Schwarzer

Wymagania edukacyjne z fizyki:

poziom podstawowy – POBIERZ

PSO - POBIERZ

13 edukacja dla bezpieczeństwa Monika Malina-Strzępek

PZO - POBIERZ

PSO - POBIERZ

14 j. niemiecki  Jacek Jasiński

PSO - POBIERZ

wymagania edukacyjne - POBIERZ

15 SILP

Ewa Marosz

Karolina Maciejewska

Wymagania programowePOBIERZ
16 podstawy ekonomiki leśnej  

Ewa Marosz

Karolina Maciejewska

 Wymagania programowe - POBIERZ
17 technika prac leśnych  Ewa Marosz

Karolina Maciejewska

 Wymagania programowe - POBIERZ
18 j. angielski 

Jolanta Marcinkiewicz

Agnieszka Ptak

Kryteria oceniania dla kl. 1c, 1d, 1a i 2a

Kryteria oceniania dla kl. 2c, 3a 

Kryteria oceniania dla kl. 3c, 3d i 4a

19 Podstawy gospodarowania zwierzyną 

Ewa Marosz

Karolina Maciejewska

 Wymagania programowe -      POBIERZ
20 ochrona lasu Leszek Skrok  
21 ochrona środowiska leśnego Leszek Skrok  
22 biologia leśna Leszek Skrok  
23 użytkowanie lasu Leszek Skrok  
24 hodowla lasu Jerzy Wójtowicz Wymagania programowe klasa 1 

Wymagania programowe klasa 2 

Wymagania programowe klasa 3

25 Urządzanie lasu Jerzy Wójtowicz

Wymagania programowe klasa 2

Wymagania programowe klasa 3

Wymagania programowe klasa 4

26 informatyka Jerzy Wójtowicz Wymagania eduk. - Informatyka - klasa 1
27 etyka Ewa Galla odkrywamy_na_nowo._plan_wynikowy