foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Leśne
Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym

Aktualnie online

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Złota tarcza

Złota tarcza

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wolontariat

Doradztwo zawodowe

19 marca 2020r.

 

Zdalne nauczanie dla:

kl. 1 Ap - historia/filozofia

kl. 1 Cp - historia/filozofia

kl. 2 C - gr. wos

kl. 3 C/3 D - gr. wos

odbywa poprzez funkcjonowanie odpowiednio grup utworzonych na portalu Facebook. Uczniowie wspólnie komunikują się w nich z nauczycielem. Tam też udostępniane są uczniom materiały do powtarzania i utrwalania dotychczas przerobionych treści programowych.

19 marca 2020r.

Musztra - Materiały i zadania - klasa 1Cp (WORD) - POBIERZ

Musztra - Materiały i zadania - klasa 1Cp (PDF) - POBIERZ

 

26 marca 2020r.

Musztra - Zmiana kierunku marszu w ugrupowaniu marszowym - kl. 1Cp  - POBIERZ

 

2 kwietnia 2020r.

Musztra zespołowa – Doskonalenie kroku defiladowego i nauka oddawania honorów w ugrupowaniu rozwiniętym oraz nauka witania - kl. 1Cp - POBIERZ

 

16 kwietnia 2020r.

Musztra 16.04.2020 r. 1 Cp

 

19 marca 2020r.

karta pracy- kl. 1a, 1c, 1d - POBIERZ

karta pracy- kl. 1ap, 1cp - POBIERZ

 

15 kwietnia 2020r.

kl. 1ap i 1cp - Zagrożenia naturalne, budowlane i komunikacyjne - POBIERZ

kl. 1ap i 1cp Zagrożenia (1) - POBIERZ

 

21 kwietnia 2020r.

1a, 1c, 1d - karta pracy - zagrożenie powodziowe - POBIERZ

kl. 1a, 1c, 1d- rodzaje zagrożeń; zagrożenia powodziowe - POBIERZ

 

28 kwietnia

kl. 1a, 1c, 1d - karta pracy - pożary - POBIERZ

kl. 1a, 1c, 1d - pożary - POBIERZ 

 

29 kwietnia

ZNAKI I BARWY BEZPIECZEŃSTWA - Iap i Icp - POBIERZ

 

13 maja

Międzynarodowe prawo humanitarne - (wszystkie kalsy pierwsze) - POBIERZ

 

20 maja

ochrona dóbr kultury - POBIERZ

 

26m maja

kl. 1a, 1c, 1d - OBRONA CYWILNA - POBIERZ

 

2 czerwca

kl. 1a, 1c ,1d - Panika i jej skutki - POBIERZ

 

16 czerwca

16-17.06.2020 r. EDB - kl. Ia, Ic, Id, Iap, Icp - POBIERZ

e-Dziennik

Biblioteka

Erasmus +

Rekrutacja

Plan lekcji

BIP

Copyright © 2015 by Zespół Szkół w Tułowicach Rights Reserved.

Klauzula informacyjna