foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Leśne
Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym

Aktualnie online

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wolontariat

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

2017/2018

 

1. Działania prowadzone stale lub cyklicznie w trakcie roku szkolnego:                                

- organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce,

- występy Sygnalistów na uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych,

- krwiodawstwo.

2. Działania prowadzone w ramach jednorazowych akcji szkolnych:

Rodzaj akcji / przedsięwzięcia

Termin realizacji

Zbiórka nakrętek oraz makulatury na rzecz niepełnosprawnego dziecka Cały rok
Szlachetna Paczka Listopad - grudzień
Akcja Gorączka Złota organizowana przez PCK Luty - czerwiec
Udział w biegu charytatywnym na rzecz wrocławskiego hospicjum Marzec
Akcja „Porządkuję, nie wyrzucam, pomagam” na rzecz Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” Marzec
„Kiermasz słodkości” na rehabilitację absolwenta TL Mateusza Oborskiego Marzec
Akcja edukacyjno - informacyjna na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji. Fundacja DKMS. Kwiecień

.

Biblioteka

e-Dziennik

Rekrutacja

Plan lekcji

BIP

Copyright © 2015 by Zespół Szkół w Tułowicach Rights Reserved.