foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Leśne
Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym

Aktualnie online

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Złota tarcza

Złota tarcza

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wolontariat

Doradztwo zawodowe

KLASY MUNDUROWE

Absolwent klasy o profilu mundurowym  ubiegający się o przyjęcie po raz pierwszy na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, będący absolwentem klasy mundurowej, który złoży komplet dokumentów rekrutacyjnych na studia I stopnia pomiędzy 04.01.2021 r. a 31.03.2021 r., wraz z wydrukowanym ze strony Uczelni lub uzyskanym z innego źródła bonem edukacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz z pisemnym poświadczeniem od Dyrektora szkoły, że był uczniem klasy o profilu mundurowym, ma prawo do 1000 zł zniżki w opłatach za studia. 

Link do Regulaminu Bonifikaty wraz z bonem: 

https://www.wsb.net.pl/pliki/bony/2021/214%20Regulamin%20bonifikaty%20-%20Klasy%20mundurowe%20górą.pdf

e-Dziennik

Biblioteka

Erasmus +

Rekrutacja

Plan lekcji

BIP

Copyright © 2015 by Zespół Szkół w Tułowicach Rights Reserved.

Klauzula informacyjna