foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Leśne
Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym

Aktualnie online

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Złota tarcza

Złota tarcza

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wolontariat

Wymagania programowe - podbudowa: szkoła podstawowa
Lp. Przedmioty imię i nazwisko nauczyciela Materiały do pobrania
1 geografia Brygida Jastrzębska

z. podstawowy kl. 1 - POBIERZ

z. rozszerzony kl. 1 - POBIERZ

2 biologia Brygida Jastrzębska z. rozszerzony kl. 1 - POBIERZ
3 biologia Joanna Bias z. podstawowy kl. 1 (cz. 1)- POBIERZ
4 chemia Joanna Bias wymagania progr. (cz. 1) - POBIERZ
5 j. polski Justyna Hunc

przedmiotowy system oceniania z j. polskiego

wykaz-lektur-pdf - POBIERZ

plan-wynikowy-klasa-1-lo - POBIERZ

kryteria-oceniania-klasa-1 - POBIERZ

6 matematyka    
7 j. niemiecki    wymagania edukacyjne - POBIERZ
8 j. angielski  Agnieszka Ptak  kryteria oceniania z j. ang. dla kl. 1cp, 1ap - POBIERZ
9 informatyka  Jerzy Wójtowicz  Wymagania eduk. - POBIERZ 
10 wych. fizyczne    
11 historia Andrzej Kuster   wymagania eduk. - POBIERZ
12 filozofia  Andrzej Kuster  wymagania eduk. - POBIERZ
13 edukacja dla bezp. Monika Malina-Strzępek PSO - POBIERZ

PZO - POBIERZ

14 wiedza i społecz. Ewa Galla w-centrum-uwagi-zr-1-wymagania-na-oceny
15 użytkowanie lasu  

16 biologia leśna    
18 maszynoznawstwo    
19 edukacja leśna    
20 hodowla lasu  Jerzy Wójtowicz  wymagania eduk. - POBIERZ
Wymagania programowe - podbudowa: gimnazjum
Lp. Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela

Materiały do pobrania

1 j. polski Ewa Galla

wymagania edukacyjne - POBIERZ 

2 j. polski Justyna Hunc

wymagania edukacyjne

przedmiotowy system oceniania z j. polskiego

3

Historia

Wos

Podst. przeds.

Historia i społ.

Andrzej Kuster 

0-PSO-WOS,HISTORIA,PP

1. Wymagania edu.-WOS(zp)

2. Wymagania edu.-WOS(zr)-cz.1

3. Wymagania edu.-WOS(zr)-cz.2

4. Wymagania edu.-HISTORIA(zp)

5. Wymagania edu.-PP

6. Wymagania edu.-HiS(zp)-cz.1-4

4 Podstawy przeds.   Justyna Pater

 Wymagania edu.-POBIERZ

PSO - POBIERZ

5

historia

historia i społeczeństwo

WOS

Ewa Galla

Wymagania edukacyjne

plan-wynikowy

plan-wynikowy-poznać-przeszłość-europa-i-świat

plan-wynikowy-poznać-przeszłość-ojczysty-panteon-i-ojczyste-spory

plan-wynikowy-wojna-i-wojskowość

plan-wynikowy-z-wymaganiami-na-poszczególne-oceny-zakres-podstawowy 

roczny-plan-pracy-poznać-przeszłość-wiek-xx-wymagania-na-poszczególne-oceny

6 matematyka Marlena Kubów

Wymagania edukacyjne – POBIERZ

PSO - POBIERZ

7 matematyka Marek Proskórnicki
8 geografia Brygida Jastrzębska

 Oblicza geografii – POBIERZ

Geografia fizyczna - POBIERZ

Geografia społeczna - POBIERZ

9 biologia Brygida Jastrzębska

zakres podstawowy – POBIERZ

zakres rozszerzony cz. 2 – POBIERZ

zakres rozszerzony cz. 3 – POBIERZ

10 chemia Joanna Bias  

Wymagania edukacyjne z chemii:

poziom podstawowy – POBIERZ

poziom rozszerzony cz.1 – POBIERZ

poziom rozszerzony cz.2 - POBIERZ

PSO - POBIERZ

11 biologia Joanna Bias  Zakres podstawowy – POBIERZ

zakres rozszerzony cz. 2 – POBIERZ

zakres rozszerzony cz. 3 – POBIERZ

12 fizyka Jadwiga Schwarzer

Wymagania edukacyjne z fizyki:

poziom podstawowy – POBIERZ

PSO - POBIERZ

13 edukacja dla bezpieczeństwa Monika Malina-Strzępek

PZO - POBIERZ

PSO - POBIERZ

14 j. niemiecki  Jacek Jasiński

PSO - POBIERZ

wymagania edukacyjne - POBIERZ

15 SILP

Ewa Marosz

Karolina Maciejewska

Wymagania programowePOBIERZ
16 podstawy ekonomiki leśnej  

Ewa Marosz

Karolina Maciejewska

 Wymagania programowe - POBIERZ
17 technika prac leśnych  Ewa Marosz

Karolina Maciejewska

 Wymagania programowe - POBIERZ
18 j. angielski 

Jolanta Marcinkiewicz

Agnieszka Ptak

Kryteria oceniania dla kl. 1c, 1d, 1a i 2a

Kryteria oceniania dla kl. 2c, 3a 

Kryteria oceniania dla kl. 3c, 3d i 4a

19 Podstawy gospodarowania zwierzyną 

Ewa Marosz

Karolina Maciejewska

 Wymagania programowe -      POBIERZ
20 hodowla lasu Jerzy Wójtowicz Wymagania programowe klasa 1 

Wymagania programowe klasa 2 

Wymagania programowe klasa 3

21 Urządzanie lasu Jerzy Wójtowicz Wymagania programowe klasa 3
22 informatyka Jerzy Wójtowicz Wymagania eduk. - Informatyka - klasa 1
23 etyka Ewa Galla odkrywamy_na_nowo._plan_wynikowy

 

Biblioteka

Erasmus +

e-Dziennik

Rekrutacja

Plan lekcji

BIP

Copyright © 2015 by Zespół Szkół w Tułowicach Rights Reserved.

Klauzula informacyjna