Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - POBIERZ (doc)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - POBIERZ (doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz rzeczowo - cenowy - POBIERZ (xls)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - POBIERZ (doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy - POBIERZ (doc)

Potwierdzenie publikacji ogłoszenia na BZP