foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Leśne
Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym

Aktualnie online

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Złota tarcza

Złota tarcza

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wolontariat

       Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Lasu.
Konkurs ma na celu przybliżenie młodzieży wiedzy o miejscowych lasach i nadleśnictwie, oraz pokazanie lokalnemu społeczeństwu piękna i różnorodności tych lasów.
Do konkursu zgłaszają się trzyosobowe zespoły, których zadaniem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej związanej z miejscowym (właściwym dla lokalizacji szkoły, miejsca zamieszkania lub np. spędzania wakacji) nadleśnictwem Lasów Państwowych.
Praca powinna przedstawiać ogólne informacje o opisywanym nadleśnictwie oraz skupić się na jednym lub kilku poniższych zagadnieniach:
- historia nadleśnictwa i miejscowych lasów;
- gospodarka leśna (m in. pozyskanie, odnawianie, zalesianie, ochrona lasu);
- spojrzenie autorów na walory lasów nadleśnictwa;
- interesujące osoby zatrudnione w nadleśnictwie;
- inne, ważne dla autorów tematy związane z opisywanym nadleśnictwem.
Praca może zawierać np. mapkę związaną z terenem nadleśnictwa i miejscem zamieszkania lub spędzania czasu wolnego. Może ona przedstawiać trasę własnych wycieczek rowerowych, miejsca biwakowania lub też miejsca szczególne dla opisywanego w pracy zagadnienia.
Prezentację multimedialną (zdjęcia, grafiki, filmy, utwory muzyczne opatrzone komentarzem tekstowym, maksymalnie 10 slajdów) należy wykonać w formacie .ppt, .pdf lub .pptx.
Maksymalny rozmiar pracy wynosi 5MB!

Praca powinna na końcu prezentacji powinna zawierać:

- imiona i nazwiska autorów,
- nazwę szkoły,
- klasę do której uczęszczają członkowie zespołu,
- kategorię do jakiej są przyporządkowani.

Pracę należy dostarczyć do 22.04.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2016 r.

Na laureatów konkursu czekają nagrody, które zostaną wręczone podczas obchodów
Dni Przyjaciół Lasu 2016 w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/Nidzicy w dniu 17.06.2016 r.

Ewa Bernard

Biblioteka

Erasmus +

e-Dziennik

Rekrutacja

Plan lekcji

BIP

Copyright © 2015 by Zespół Szkół w Tułowicach Rights Reserved.

Klauzula informacyjna