W grudniu uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Tułowicach gościli przedstawicielki Akademii Marynarki Wojennej oraz Agencji Mienia Wojskowego z Wrocławia. W czasie spotkań kadeci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych dowiedzieli się szczegółowo o możliwościach studiowania na wyższej uczelni w Gdyni oraz poznali wojskowy system zaopatrywania żołnierzy, co dla młodych, pełnych ambicji i planów na przyszłość ludzi ma istotne znaczenie. Na następne spotkanie jesteśmy umówieni we wrześniu 2020 roku, już w nowym roku szkolnym.