nawet w dni wolne od zajęć lekcyjnych. Dzisiaj, w sobotę 19 października br., gościliśmy w pobliskich Skarbiszowicach.

Uczniowie klas o nachyleniu wojskowym Zespołu Szkół w Tułowicach wystawili pododdział honorowy, który podczas uroczystości pod krzyżem w Skarbiszowicach pełnił honorową wartę. Jest to dla nas szczególnie ważne, gdyż właśnie tutaj mieszkają bliscy krewni patrona naszego liceum, por. Henryka Cybulskiego, komendanta wojskowego samoobrony Przebraża na Wołyniu.

Dziękujemy gospodarzom za zaproszenie oraz dziękujemy naszym uczniom za wzorową, godną naśladowania postawę!

07 okadka

kliknij zdjęcie-galeria