Dyrekcja Zespołu Szkół w Tułowicach informuje, że planowany na 13 kwietnia 2019r. Wojewódzki Przegląd Musztry Paradnej przeniesiony został na 24 kwietnia 2019r.