Nasza szkoła, jak co roku bierze czynny udział w akcji honorowego krwiodawstwa

młoda krew ratuje życie